Storebadge användarvillkor

Vänligen notera - Villkor för publicering på Storebadge.com gäller ej innehåll som ursprungligen publicerats på externa plattformar / hemsidor.

Dessa villkor (Användarvillkor härefter) gäller för besökare på denna webbplats som använder Storebadge tjänster. Genom att använda tjänsten accepterar och användare dessa villkor. Användande definieras som användning av funktioner på denna webbplats, såsom att publicera ett omdöme.

1. Omdömen

1.1 Datahantering och lagring

När en användare publicerar ett omdöme via Storebadge kommer följande data hanteras och lagras;

  1. Order / referens nummer (order nummer)
  2. Datum och tid för transaktionen
  3. Förnamn och Efternamn
  4. E-postadress
  5. Betyg (värden)
  6. Användarens omdöme (text)
  7. IP nummer som använts när omdömet skickades
1.2 Omdömets innehåll

Innehållet i omdömen skall beröra ett köp från företaget som omdömet handlar om. Användaren bär ansvar för allt innehåll i ett omdöme. Annat typ av innehåll är ej tillåtet, inkluderat men ej begränsat till politiska åsikter och/eller religösa uppfattningar, marknadsföring av produkter eller tjänster som inte är relaterade till omdömet. Ett omdöme får ej heller innehålla ovårdat språk eller svordomar.

1.3 Svar på omdömen

Företaget som omdömet berör har rätt att skriva ett svar på omdömet. Företaget har i sitt svar rätt att kommentera på innehållet i omdömet. Svaret kommer publicerar öppet i nära anslutning till omdömet.

1.4 Blockering av omdöme

Storebadge kommer inte ändra innehållet i ett omdöme, omdömen kan dock komma att blockeras på begäran av det företag som omdömet berör. I sådant fall kommer Storebadge bedöma om innehållet i omdömet står i strid med dessa villkor och kommer beroende på denna bedömning antingen öppna blockeringen eller låta den kvarstå.

1.5 Missbruk av tjänsten

Storebadge kommer vidta åtgärder för att förhindra missbruk av tjänsten. Användande i strid med dessa villkor eller användande av tjänsten för att missleda eller i syfte att orsaka skada på ett företag som använder Storebadge tjänst och/eller på Storebadge varumärke eller för Storebadge partners anses som missbruk av tjänsten.

2. Identifiering av användare

Alla användare måste tillkännage sitt fullständiga namn och en giltig e-postadress för att kunna lämna ett omdöme på webbplatsen.

2a. Identifiering genom transaktions information

Företag som prenumererar på Storebadge tjänster tillhandahåller Storebadge med transaktions information som används för att skickat ut inbjudningar att lämna omdömen. Användare som får en e-post inbjudan att skriva ett omdöme behöver inte ge någon ytterligare information för att identifieras sig.

2b. Identifiering genom ett Facebook eller Google konto

Användare som önskar att skriva ett omdöme utan att ha fått en inbjudan behöver identifiera sig genom ett giltigt Facebook eller Google konto. Storebadge kommer att inhämta användarens namn och e-postadress förutsatt att användaren lämnar medgivande om att dela information med Storebadge.

3. Cookies

Cookies används på Storebadge webbplats, cookies är nödvändiga för att erbjuda besökare och användare funktionalitet på webbplatsen. Både permanenta och tillfälliga cookies används på webbplatsen.

4. Informationsdelning

Storebadge webbplats erbjuder funktionalitet som låter användare och besökare dela information som finns publicerad på webbplatsen tredje parts tjänster såsom sociala nätverk. Storebadge arbetar aktivt med att främja spridning av omdömen genom att göra informationen tillgänglig för sökmotorer och andra webbplatser.

5. Data integritet

Storebadge tillämpar nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att försäkra säker lagring och hantering data som insamlats genom användarnas bruk av tjänsten.

6. Nyhetsbrev

Genom att publicera ett omdöme via tjänsten accepterar användaren en prenumeration på Storebadge nyhetsbrev. Användaren kan komma att få flera nyhetsbrev i det fall användaren har använt olika e-postadresser vid publicering av omdömen. Användaren kan enkelt avsluta sin prenumeration på nyhetsbrevet genom att klicka på s.k "opt-out" länkar i nyhetsbrevet.

7. Uppdateringar och förändringar av dessa användarvillkor

Storebadge förbehåller sig rättigheten att utan föregående meddelade förändra eller uppdatera dessa användarvillkor.

Förtroendeindex Sverige

3.52 / 5 (+0% sedan igår)